Año 13. Nº 1


Figura 1

 

g purpureum flores

Geranium purpureum Vill. en Chile.
f. Flor de G. purpureum. g. Flor de G. robertianum L.

Volver al artículo 

Figura 2

g purpureum g robertianum

Geranium purpureum Vill. en Chile:
a. Vista dorsal del esquizocarpo de G. purpureum.
e. Vista dorsal del esquizocarpo de G. robertianum L.

Volver al artículo